Search

Search
/ 1
Religious Abstract
Mainie Jellett
NGI.7798
Abstract
Mainie Jellett
NGI.7841
The Virgin and Child Enthroned
Mainie Jellett
NGI.7842
Sea Rhythm
Mainie Jellett
NGI.7843
Bog Autumn
Mainie Jellett
NGI.7844
Abstract
Mainie Jellett
NGI.7845
Powerscourt Waterfall
Mainie Jellett
NGI.7846
A Water-lily Pond
Mainie Jellett
NGI.7849
Mainie Jellett
NGI.7850
Horses Grazing
Mainie Jellett
NGI.7848
© Estate of Albert Gleizes, ADAGP Paris / IVARO Dublin, 2018
Albert Gleizes
NGI.7837
/ 1