Image Not Available

Frederic Leighton, 1st Baron Leighton of Stretton

Dates: 1830-1896
Nationality: English
Artist Alternate Names:
  • Frederic Leighton