Prints

Prints
/ 1
Old Heffel of Rowton House
Walter Richard Sickert
NGI.11437
O Sole Mio, Maple Street, London
Walter Richard Sickert
NGI.11439
Dressing for Church, (Wellington House, London)
Walter Richard Sickert
NGI.11440
Portrait of a Lady
Walter Richard Sickert
NGI.11441
La Gaieté Montparnasse
Walter Richard Sickert
NGI.11442
Maple Street, London
Walter Richard Sickert
NGI.11445
Pimlico
Walter Richard Sickert
NGI.11448
© Donald Teskey
Donald Teskey
NGI.2008.10
/ 1