Paintings

Paintings
/ 2
Patrick Joseph Tuohy
NGI.2019.56
Patrick Joseph Tuohy
NGI.2019.57
Patrick Joseph Tuohy
NGI.2019.59
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1203
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1204
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1205
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1206
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1207
Alexander Williams
NGI.1758
Frank Fahy
Patrick Joseph Tuohy
NGI.1782
A Landscape in the West of Ireland
Patrick Joseph Tuohy
NGI.4116
Portrait of a Young Girl
Patrick Joseph Tuohy
NGI.4117
Portrait of General Richard Mulcahy
Patrick Joseph Tuohy
NGI.4128
The Mountain Rivulet
Thomas James Mulvany
NGI.4135
Portrait of Mrs Mabel Noyk
Patrick Joseph Tuohy
NGI.4571
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
/ 2