Paintings

Paintings
/ 1
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1203
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1204
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1205
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1206
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1207
Félix François Georges Philibert Ziem
NGI.1291
Alexander Williams
NGI.1758
Venice: a Canal Scene
Félix François Georges Philibert Ziem
NGI.4287
Venice: a Sailing Ship
Félix François Georges Philibert Ziem
NGI.4288
Venice: a Scene with Boats
Félix François Georges Philibert Ziem
NGI.4289
Windmill in Montmartre
Félix François Georges Philibert Ziem
NGI.4290
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
/ 1