Paintings

Paintings
/ 2
Barrie Cooke
NGI.2020.9
Barrie Cooke
NGI.2017.16
Sarah Henrietta Purser
NGI.1220
Sarah Henrietta Purser
NGI.1424
Alexander Williams
NGI.1758
Portrait of Reverend J.M. Hamilton
Sarah Henrietta Purser
NGI.1811
Saint Luke Portraying the Virgin
Rogier van der Weyden
NGI.4
Portrait of Jack B. Yeats (1871-1957)
Sarah Henrietta Purser
NGI.4120
Sarah Henrietta Purser
NGI.4131
Sarah Henrietta Purser
NGI.4188
© The Artist's Estate
Barrie Cooke
NGI.4518
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
/ 2