Paintings

Paintings
/ 1
La Belle Gabrielle
Jean-Baptiste Greuze
NGI.1035
Sarah Henrietta Purser
NGI.1220
Weep Not
Jean-Baptiste Greuze
NGI.1420
Sarah Henrietta Purser
NGI.1424
Alexander Williams
NGI.1758
Portrait of Reverend J.M. Hamilton
Sarah Henrietta Purser
NGI.1811
Portrait of Jack B. Yeats (1871-1957)
Sarah Henrietta Purser
NGI.4120
Sarah Henrietta Purser
NGI.4131
Sarah Henrietta Purser
NGI.4188
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
The Capuchin Doll
Jean-Baptiste Greuze
NGI.803
/ 1