Paintings

Paintings
/ 2
The Sacrifice of Isaac
Felice Ficherelli
NGI.1070
Sarah Henrietta Purser
NGI.1220
Sarah Henrietta Purser
NGI.1424
Saint Mary Magdalen
Felice Ficherelli
NGI.1707
Lot and his Daughters
Felice Ficherelli
NGI.1746
Alexander Williams
NGI.1758
Portrait of Reverend J.M. Hamilton
Sarah Henrietta Purser
NGI.1811
Portrait of Jack B. Yeats (1871-1957)
Sarah Henrietta Purser
NGI.4120
Sarah Henrietta Purser
NGI.4131
Sarah Henrietta Purser
NGI.4188
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
/ 2