Paintings

Paintings
/ 2
John Beresford (1738-1805), MP
Gilbert Stuart
NGI.1133
Portrait of Sir John Sinclair
Gilbert Stuart
NGI.1743
Alexander Williams
NGI.1758
Poultry among Trees
Charles Émile Jacque
NGI.4243
Sheep
Charles Émile Jacque
NGI.4244
Sheep in a Barn
Charles Émile Jacque
NGI.4245
Sheep and Chickens in a Barn
Charles Émile Jacque
NGI.4246
A Shepherd and Flock
Charles Émile Jacque
NGI.4247
A Shepherdess near a Wood, Barbizon
Charles Émile Jacque
NGI.4248
© Louis Le Brocquy
Louis le Brocquy
NGI.4709
© Louis Le Brocquy
Louis le Brocquy
NGI.4726
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
Portrait of a Lady
Gilbert Stuart
NGI.680
/ 2