Paintings

Paintings
/ 1
Alexander Williams
NGI.1758
Landscape near Pangbourne
Keeley Halswelle
NGI.391
Landscape near Southwold
Keeley Halswelle
NGI.392
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
/ 1