Paintings

Paintings
/ 2
Grete Marks
NGI.2018.106
Grete Marks
NGI.2018.107
Grete Marks
NGI.2018.108
A Landscape
James Arthur O'Connor
NGI.1114
A Landscape, Homeward Bound
James Arthur O'Connor
NGI.1182
A Landscape
James Arthur O'Connor
NGI.1241
A Landscape
James Arthur O'Connor
NGI.1242
Moonlight
James Arthur O'Connor
NGI.158
A View of the Glen of the Dargle
James Arthur O'Connor
NGI.163
Alexander Williams
NGI.1758
The Poachers
James Arthur O'Connor
NGI.18
Ballinrobe House
James Arthur O'Connor
NGI.4010
The Mill, Ballinrobe
James Arthur O'Connor
NGI.4011
Pleasure Grounds, Ballinrobe
James Arthur O'Connor
NGI.4012
A View of Lough Mask
James Arthur O'Connor
NGI.4013
A Thunderstorm: the Frightened Wagoner
James Arthur O'Connor
NGI.4041
A Frost Piece
James Arthur O'Connor
NGI.4132
Duffy's Cotton Mills, Ballsbridge
James Arthur O'Connor
NGI.4707
A Landscape
James Arthur O'Connor
NGI.489
/ 2