Paintings

Paintings
/ 3
A Landscape
James Arthur O'Connor
NGI.1114
A Landscape, Homeward Bound
James Arthur O'Connor
NGI.1182
A Landscape
James Arthur O'Connor
NGI.1241
A Landscape
James Arthur O'Connor
NGI.1242
Moonlight
James Arthur O'Connor
NGI.158
A View of the Glen of the Dargle
James Arthur O'Connor
NGI.163
Alexander Williams
NGI.1758
The Poachers
James Arthur O'Connor
NGI.18
Ballinrobe House
James Arthur O'Connor
NGI.4010
The Mill, Ballinrobe
James Arthur O'Connor
NGI.4011
Pleasure Grounds, Ballinrobe
James Arthur O'Connor
NGI.4012
A View of Lough Mask
James Arthur O'Connor
NGI.4013
A Thunderstorm: the Frightened Wagoner
James Arthur O'Connor
NGI.4041
The Embroidery Shop
Bernhard Keil
NGI.4092
A Frost Piece
James Arthur O'Connor
NGI.4132
Plants
William Howis junior
NGI.4433
Plants
William Howis junior
NGI.4434
Stepping Stones in a Stream
William Howis junior
NGI.4435
Trees
William Howis junior
NGI.4437
/ 3