Paintings

Paintings
/ 1
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1203
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1204
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1205
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1206
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1207
Alexander Williams
NGI.1758
Self-Portrait
William Hogarth
NGI.1958
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
The Denunciation
William Hogarth
NGI.618
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
Portrait of the Mackinen Children
William Hogarth
NGI.791
The Western Family
William Hogarth
NGI.792
/ 1