Paintings

Paintings
/ 3
Women on a Galway Quayside
Walter Frederick Osborne
NGI.2018.1
Portrait of Mrs G.W. Yeates
Walter Frederick Osborne
NGI.1012
Apple Gathering, Quimperlé
Walter Frederick Osborne
NGI.1052
Walter Frederick Osborne
NGI.1053
Portrait of a Lady
Walter Frederick Osborne
NGI.1060
In a Dublin Park, Light and Shade
Walter Frederick Osborne
NGI.1121
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1203
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1204
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1205
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1206
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1207
Portrait of Mrs Geale-Wybrants
Walter Frederick Osborne
NGI.1273
Portrait of Lady Armstrong (née Ferrard)
Walter Frederick Osborne
NGI.1388
Alexander Williams
NGI.1758
Walter Frederick Osborne
NGI.1818
Portrait of a Gentleman
Walter Frederick Osborne
NGI.1859
The Four Courts, Dublin
Walter Frederick Osborne
NGI.1916
Modenke Verhoft
Walter Frederick Osborne
NGI.1929
Portrait of John William Scharff (b.1895)
Walter Frederick Osborne
NGI.1935
/ 3