Paintings

Paintings
/ 1
The Sacrifice of Isaac
Felice Ficherelli
NGI.1070
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1203
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1204
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1205
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1206
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1207
Saint Mary Magdalen
Felice Ficherelli
NGI.1707
Lot and his Daughters
Felice Ficherelli
NGI.1746
Alexander Williams
NGI.1758
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
/ 1