Paintings

Paintings
/ 1
Aesop
Diego Velázquez
NGI.1118
The Infanta Margarita
Diego Velázquez
NGI.1119
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1203
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1204
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1205
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1206
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1207
Alexander Williams
NGI.1758
Menippus
Diego Velázquez
NGI.1985
Diego Velázquez
NGI.1986
Kitchen Maid with the Supper at Emmaus
Diego Velázquez
NGI.4538
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
/ 1