Paintings

Paintings
/ 1
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1203
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1204
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1205
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1206
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1207
Alexander Williams
NGI.1758
Charles Vincent Lamb
NGI.1946
© Estate of Charles Lamb
Charles Vincent Lamb
NGI.1956
© Estate of Charles Lamb
Charles Vincent Lamb
NGI.1957
A Town on Fire
Aert van der Neer
NGI.1992
© Estate of Charles Lamb
Charles Vincent Lamb
NGI.4670
© Estate of Charles Lamb
Charles Vincent Lamb
NGI.4672
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
A Riverside Town on Fire
Aert van der Neer
NGI.66
/ 1