Paintings

Paintings
1 to 20 results
/ 137
Enea Salmeggia
NGI.2018.60
Enea Salmeggia
NGI.2018.61
Marie-Louise von Motesiczky
NGI.2018.62
Marie-Louise von Motesiczky
NGI.2018.63
Marie-Louise von Motesiczky
NGI.2018.64
Marie-Louise von Motesiczky
NGI.2018.65
Marie-Louise von Motesiczky
NGI.2018.66
Marie-Louise von Motesiczky
NGI.2018.70
Marie-Louise von Motesiczky
NGI.2018.68
Marie-Louise von Motesiczky
NGI.2018.69
Marie-Louise von Motesiczky
NGI.2018.67
Kenneth Hall
NGI.2018.57
Patrick Hennessy
NGI.2018.58
Her First Communion
John Lavery
NGI.2018.35
Alice Neel
NGI.2018.10
© The Estate of Tony O'Malley
Tony O'Malley
NGI.2018.8
/ 137